Menu
 

با توجه به مشکل اصلی مددجویان در زمینه تامین مواد غذایی ، جمعیت همیاران شهر بر آن شد تا با توجه به ایام مختلف سال،سبد های حمایتی خود را در قالب سبدهای فصلی به مددجویان ارائه دهند

Go to top